ABOUT

lyricals from The VanillArooM

where all elegies smell nice, even the bitter and the sour

where fiction and reality dance until the early hour

where odes are written for people and imps and elves

there where everyone comes as themselves

lyrieken vanuit The VanillArooM

waar elegieën zoet ruiken, zelfs al zijn ze bitter en zuur

waar fictie en realiteit dansen tot het vroege ochtenduur

waar odes ontstaan voor de mens, de imp en de elf

daar waar iedereen komt als zichzelf

Advertenties